Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka

Petržalka OTVORENE

Autor: Redakcia Posledná zmena 02. 08. 2013 14:52
Aktuálne správy

BN, 23.1.2009: Vlani dostalo pomoc viac ako tisíc rodín

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 08. 03. 2009 16:17

Petržalskí poslanci vyčlenili vlani viac ako 73-tisíc eur (2,2 milióna korún) na rôzne formy sociálnej výpomoci mladým rodinám, ale aj invalidom či osamelým seniorom.

BN, 23.1.2009: Vlani dostalo pomoc viac ako tisíc rodín - Viac...

BA, 22.1.2009: Petržalka hľadá alternatívne zdroje tepla

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 08. 03. 2009 16:19

Bratislavská Petržalka hľadá alternatívne zdroje získavania tepla a teplej vody. Najväčšia bratislavská mestská časť je totiž v tejto oblasti odkázaná len na plyn. Nevyhnutnosť diverzifikácie týchto zdrojov potvrdila aj nedávna plynová kríza, miestna samospráva sa však energetickou koncepciou zaoberá už dlhší čas.

BA, 22.1.2009: Petržalka hľadá alternatívne zdroje tepla - Viac...

SME, 20.1.2009: Petržalka sa chce vylepšiť

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 08. 03. 2009 15:27

Petržalka sa uchádza o peniaze na kompletnú obnovu lokalít s výraznými sociálnymi problémami aj na rekonštrukciu starých panelových domov.

SME, 20.1.2009: Petržalka sa chce vylepšiť - Viac...

Verejný dom v Sade Janka Kráľa - krutý výsmech tradičnej morálke, podnet k náprave

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 20. 12. 2008 20:43

Otvorený list primátorovi hl.m. SR Bratislavy, pánovi Andrejovi Ďurkovskému, starostovi mestskej časti Bratislava – Petržalka, pánovi Milanovi Ftáčnikovi, a ďalsím kompetentným predstaviteľom verejnej správy. Vec : Podnet k náprave: Verejný dom v Sade Janka Kráľa – krutý výsmech tradičnej morálke

Verejný dom v Sade Janka Kráľa - krutý výsmech tradičnej morálke, podnet k náprave - Viac...

Petržalská knižnica zbiera spomienky Petržalčanov

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 14. 11. 2008 14:54

Petržalská knižnica pripravuje knihu "Moja spomienka na Petržalku", ktorá bude obsahovať spomienky starých i nových petržalčanov.

Petržalská knižnica zbiera spomienky Petržalčanov - Viac...

Vyšla kniha o Petržalke

Vyšla kniha o Petržalke

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 23. 10. 2008 09:05

Vo vydavateľstve Marenčin vychádza v týchto dňoch kniha Jána Čomeja - Petržalka – Engerau – Ligetfalu. Vo štvrtok, 23.10.2008 o 19. hodine sa v kníhkupectve Artforum na Kozej 20 sa uskutoční prezentácia knihy.

Vyšla kniha o Petržalke - Viac...

Návrh zmien v Územnom pláne (Petržalka)

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 16. 10. 2008 15:41

Prehľad navrhovaných zmien a doplnkov Územného plánu v Petržalke.

Návrh zmien v Územnom pláne (Petržalka) - Viac...

Štúdia Lesopark DRAŽDIAK zmenená

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 16. 10. 2008 15:35

Komisia územného a strategického plánovania na magistráte 8. 10. 2008 jednohlasne odporučila schváliť MsZ zmenenú Urbanistickú štúdiu lesoparku Draždiak v MČ Petržalka. Takmer všetky pripomienky OKO a občanov zo zhromaždenia občanov k pripomienkovaniu štúdie boli akceptované

Štúdia Lesopark DRAŽDIAK zmenená - Viac...

V Petržalke sa bude komunikovať po novom

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 10. 10. 2008 16:14

Zverejňovanie informácií o zámeroch investora na webovej stránke, dni otvorených dverí starostu a organizovanie verejných diskusií. To sú nové návrhy na spôsob komunikácie s občanmi, ktoré predložil starosta Petržalky Milan Ftáčnik a jeho prvý zástupca Juraj Kováč.

V Petržalke sa bude komunikovať po novom - Viac...

Podporte petíciu za zachovanie voľnej prírody v lesoparku Draždiak.

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 11. 11. 2008 13:01

Ešte stále môžete podporiť petíciu za zachovanie voľnej prírody v lesoparku Draždiak.

Podporte petíciu za zachovanie voľnej prírody v lesoparku Draždiak. - Viac...

Deň otvorených dverí u starostu

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 23. 09. 2008 17:35

Využite možnosť stretnúť sa osobne so starostom Petržalky a spýtajte sa ho na to, čo vás trápi - v stredu 24. septembra od 13:00 do 16:00 hod.

Deň otvorených dverí u starostu - Viac...

Krátka správa OKO

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 04. 07. 2012 14:42

Odborna komisia OKO odoslala 31.7.2008 primatorovi mesta Bratislava a oddeleniu uzemneho planu a rozvoja mesta Bratislava svoje pripomienky k Urbanistickej studii lesoparku Drazdiak.

Krátka správa OKO - Viac...

Záverečné stanovisko Odbornej komisie občanov (OKO)

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 15. 08. 2008 14:42

Záverečné stanovisko Odbornej komisie občanov (OKO) k Urbanistickej štúdii Mestský lesopark Draždiak v MČ Petržalka vypracované v rámci oficiálneho pripomienkového konania. /31.7.2008/

Záverečné stanovisko Odbornej komisie občanov (OKO) - Viac...

Zachráňme Park kultúry a oddychu

Autor: Redakcia Posledná zmena 25. 06. 2008 13:29

Park kultúry a oddychu už desaťročia slúži kultúre, patrí do kultúrnej siete Bratislavy. Dá sa smelo povedať, že až do dnešných dní formuje či stimuluje kultúrne iniciatívy a tvorivosť spoločenstva ľudí na celom Slovensku. Je to hodnota, ktorú si treba chrániť z hľadiska historického aj architektonického. Veď sú v ňom unikátne vitráže od Janka Alexyho, mramorové dlažby, ale hlavne genius loci.

Zachráňme Park kultúry a oddychu - Viac...

Petícia za zachovanie Vegetky

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 25. 06. 2008 13:28

Podporte petíciu na zachovanie možnosti zdravého stravovania v centre mesta - jedálne s jedinečnou atmosférou, zdravým, chutným a kvalitným jedlom a príjemným personálom, ktorá má ustúpiť záujmom developerov.

Petícia za zachovanie Vegetky - Viac...

Spustili petíciu na záchranu lesoparku Draždiak

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 01. 06. 2008 23:12

Tlačová správa. V Bratislave, dňa 30. 5. 2008./ Odborná komisia občanov (OKO) spustila petíciu Za zachovanie voľnej prírody v lesoparku Draždiak. Petícia je zverejnená na stránke www.petrzalka.otvorene.sk Odborná komisia občanov OKO, ktorej cieľom je zachovanie voľnej prírody v lesoparku Draždiak, súčasne požiadala primátora o prijatie svojich zástupcov na pôde magistrátu. OKO chce primátora informovať o vzniku skupiny a pripomienkach občanov z verejného prerokovania spornej urbanistickej štúdie, sformulovaných do 11 požiadaviek. Nezávislí odborníci chcú primátorovi predstaviť aj návrhy na smerovanie ďalších prác pri tvorbe optimálneho riešenia citlivo zohľadňujúceho súčasné hodnoty lesoparku ako už jestvujúceho rekreačného lesa.

Spustili petíciu na záchranu lesoparku Draždiak - Viac...

Občania požiadali primátora o stretnutie

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 01. 06. 2008 23:53

Tlačová správa. V Bratislave, dňa 1. 6. 2008./ V piatok poslalo OKO (odborná komisia občanov) primátorovi hl. mesta Bratislava Andrejovi Ďurkovskému žiadosť o prijatie jej zástupcov. Primátor hlavného mesta Bratislava dal dňa 12.5.2008 na verejnom prerokovaní Urbanistickej štúdie mestského lesoparku Draždiak verejný prísľub, v ktorom súhlasil s vytvorením odbornej pracovnej skupiny občanov, ktorá by sa mala podieľať na príprave UŠ. Pracovná skupina OKO (odborná komisia občanov) sa vytvorila 19.5.2008 zo zástupcov obyvateľov dotknutého územia, občianskych združení Petržalky a občianskych združení Bratislavy, ktorí sa zúčastnili verejného prerokovania UŠ Lesoparku Draždiak a aktívne sa chcú podieľať na ďalšom formovaní dotknutého územia.

Občania požiadali primátora o stretnutie - Viac...

Odborná komisia občanov (OKO) zaostrila pozornosť na Urbanistickú štúdiu Lesoparku Draždiak

Odborná komisia občanov (OKO) zaostrila pozornosť na Urbanistickú štúdiu Lesoparku Draždiak

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 29. 05. 2008 01:03

Vážení priatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe dohody zástupcov obyvateľov dotknutého územia, zástupcov občianskych združení Petržalky a zástupcov občianskych združení Bratislavy dňa 19. 5. 2008 bola vytvorená pracovná skupina Odborná komisia občanov (OKO). Členovia pracovnej skupiny oznámili vznik skupiny primátorovi hlavného mesta Bratislava, starostovi Petržalky a poslancom hlavného mesta Bratislava.

Odborná komisia občanov (OKO) zaostrila pozornosť na Urbanistickú štúdiu Lesoparku Draždiak - Viac...

SME | Pre Petržalku je plánovaná štvorprúdová cesta neprijateľná

Autor: media Posledná zmena 12. 05. 2013 21:02

[2007-02-28] Štvorprúdová cesta okolo Chorvátskeho ramena v bratislavskej Petržalke s vyústením v centre mesta, ktorá je zakreslená v novom územnom pláne Bratislavy, je podľa tlačového tajomníka petržalského miestneho úradu Ľubomíra Andrassyho pre Petržalku neprijateľná.

SME | Pre Petržalku je plánovaná štvorprúdová cesta neprijateľná - Viac...

finance.sk | Pre Petržalku je plánovaná štvorprúdová cesta neprijateľná

Autor: media Posledná zmena 12. 05. 2013 20:58

[2007-02-28] Štvorprúdová cesta okolo Chorvátskeho ramena v bratislavskej Petržalke s vyústením v centre mesta, ktorá je zakreslená v novom územnom pláne Bratislavy, je podľa tlačového tajomníka petržalského miestneho úradu Ľubomíra Andrassyho pre Petržalku neprijateľná.

finance.sk | Pre Petržalku je plánovaná štvorprúdová cesta neprijateľná - Viac...

Chorvátske rameno

Výrub 2000 stromov kvôli 4-prúdovej ceste pri Chorvátskom ramene:

Buton 1 Mapa cesty

Buton 2 - anketa

Buton 3 - výsledky ankety

Buton 4 - reportéri

Buton 5 - petícia

« August 2021 »
August
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1351 signatures so far

Latest signatures

  • Lucia Miklášová, Bratislava,
  • Peter Mader, Bratislava,
  • Jaroslav Janda, Bratislava,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke

Petícia Artmédia

739 signatures so far

Latest signatures

  • Jarmila Oslanská, Adámiho 9
  • Silvia Mičeková, Vyšehradská 27
  • Marta Fremlová, Topoľčianska 8
  • Eugenia Belkova, Topoľčianska 12
  • Tatiana Semancová, Starhradska 2
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'