Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Prispievatelia / REDAKCIA / Odborná komisia občanov (OKO) zaostrila pozornosť na Urbanistickú štúdiu Lesoparku Draždiak
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
Nováčik?
 

Odborná komisia občanov (OKO) zaostrila pozornosť na Urbanistickú štúdiu Lesoparku Draždiak

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 29. 05. 2008 01:03
Vážení priatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe dohody zástupcov obyvateľov dotknutého územia, zástupcov občianskych združení Petržalky a zástupcov občianskych združení Bratislavy dňa 19. 5. 2008 bola vytvorená pracovná skupina Odborná komisia občanov (OKO). Členovia pracovnej skupiny oznámili vznik skupiny primátorovi hlavného mesta Bratislava, starostovi Petržalky a poslancom hlavného mesta Bratislava.
Odborná komisia občanov (OKO) zaostrila pozornosť na Urbanistickú štúdiu Lesoparku Draždiak

Les, ktorý by padol za obeť kanálu medzi Draždiakmi

Úlohou OKO je presadzovanie pripomienok občanov z verejného prerokovania Urbanistickej štúdie Lesoparku Draždiak z 12. 5. 2008 a spolupráca na príprave prijateľného tzv. „tretieho variantu“ využitia územia petržalského lesoparku, jeho širšieho okolia a dozor pri realizácii zásahov do životného prostredia obyvateľov Petržalky. Zároveň by sme radi požiadali občanov o podporu našich spoločne presadzovaných požiadaviek  formou petície na tomto webe.

 

Pracovná skupina OKO odborná komisia občanov je osemčlenná a má nasledovné zloženie:
 
1. RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. – profesionálny ochranca prírody a ekológ

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)
(obyvateľ Bratislavy) http:/www.broz.sk

2. Mgr. Matúš Kúdela, PhD. – biológ (Prírodovedecká fakulta UK)

člen Slovenskej ornitologickej spoločnosti / BirdLife Slovensko
(obyvateľ dotknutého územia)
http://www.sovs.sk/sovs_predstavuje.htm

3. Ing. Robert Oružinský – lesník a ekológ, (obyvateľ dotknutého územia), Lesnícko-ekologická spoločnosť, člen Forest Stewardship Council - FSC Slovensko, http://www.fscslovakia.sk/dmdocuments/FSCletak.pdf

4. Ing. Katarína Šimončičová – MV SZOPK
(obyvateľ Bratislavy)
http://www.seps.sk/zp/mvszopk/index.htm

5. Ing. Pavel Šesták – OZ Za zeleň Petržalky
(za obyvateľov dotknutého územia)
http://www.betonovadzungla.sk/


6. Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá – OZ Nádej pre S.J.K. (člen Ekofórum)
(obyvateľ Petržalky)
http:// www.sad-janka-krala.sk


7. JUDr. Alena Chudíková – právnička, poverená zastupovaním OZ Petržalské ihriská
http://www.dakujeme.sk/details.php?organizationID=8954

(obyvateľ dotknutého územia),


8. Vladimír Korček

(za občanov nehnuteľností chatovej osady Malý Draždiak)

Členovia poradného zboru:

 Ing. Klaudius Čáky, (lesník),Ing. Vladimír Dulla, (organizácia územia a stavebné právo), RNDr. Helga Kothajová ( botanik) , Mgr. Irena Vitálošová (sociológ) , Ing. Zuzana Hudeková (dendrológ ), Žigmund Kelemen ( za OZ Malý Draždiak,  vlastníkov nehnuteľností osady Malý Draždiak ) /

 

Vedúci skupiny boli určení


Ing. Pavel Šesták a  RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.


Pracovná skupina OKO sa dohodla spoločne presadzovať na Magistráte Hl.mesta Bratislava a MČ Petržalka týchto 11 požiadaviek:

1. Akceptovať pracovnú skupinu „Odborná komisia občanov“ OKO Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a MČ Petržalka, ako odbornú komisiu občanov -  rovnocennú zložku pri príprave územnoplánovacej a projektovej dokumentácie a kontrole realizácie projektu.

2. Zachovať detské ihrisko a budovu škôlky za obytnými domami na Starhradskej ulici a zabrániť zahusťovaniu vnútro bloku a výstavbe hromadných garáži tamtiež podľa predloženého projektu ako aj vylúčiť výstavbu hromadného parkoviska na území so vzrastlou zeleňou pri obytnom dome na Kutlíkovej.

3. Vylúčiť z projektu výstavbu kanála medzi Draždiakmi

4. Zachovať a zveľaďovať prírodný charakter územia, pripadne zásahy do jestvujúcej zelene realizovať postupne, dlhodobo a maximálne citlivo
najmä v rámci vykonávanej starostlivosti o zeleň a obnovy zelene.

5. Vybudovať kanalizáciu pre chatovú oblasť, zabrániť znečisťovaniu
vody v Malom Draždiaku a zabezpečiť prístup k 33 chatám z vonkajšej strany lesoparku.

6. Uzavrieť súčasnú cestu prechádzajúcu celým lesoparkom pre vjazd motorových vozidiel a nahradiť ju kratšou cestou s čo najmenším zásahom do lesoparku. Po vybudovaní nevyhnutnej infraštruktúry a dokončení stavebných zásahov v chatovej oblasti Malý Draždiak, sledujúcich najmä zlepšenie kvality životného prostredia, poskytnúť prírodnej časti územia lesoparku najvyššiu možnú zákonnú ochranu pred ďalšou stavebnou činnosťou.


7. Nevnášať do areálu lesoparku komerčné aktivity, zabrániť realizácii
a výstavbe navrhovanej reštaurácie, cukrárne a minizoo na mieste horárne. Zabrániť realizácii čárdy na západnom brehu Malého Draždiaka.

8. Zachovať a chrániť pôvodnú budovu horárne a zrekonštruovať ju
výlučne pre účely lesoparku.

9. Zabezpečiť ochranu územia z hľadiska bezpečnosti, ochrany prírody a otrebnej údržby územia.

 10. Vytvoriť rovnocenné podmienky pre reálnu spoluprácu pracovnej skupiny OKO s magistrátom a MČ Petržalka pre presadzovanie týchto cieľov a ďalších spoločných pripomienok OKO, ktoré by vyvstali pri príprave projektovej dokumentácie a realizácii projektu.

11. Upozorňujeme a žiadame prešetriť návrh záväzných indexov. Indexy vyjadrujúce okrem iného výšku zástavby, zastavanosť parciel a pod. nekorešpondujú so skutočnosťou ani vo výmerách ani podľa hraníc parciel.

Pracovná skupina bude ďalej spoločne pracovať z viacerými OZ Petržalky na podrobnom pripomienkovaní Urbanistickej štúdie a spracovávať podnety občanov vo svojich pripomienkach, ktorých predloženie magistrát očakáva do 30.6.2008.

Cieľom skupiny je presadiť 3. variant UŠ, ktorý by akceptoval požiadavky občanov z verejného prerokovania, zachoval prírodný charakter a prírodné hodnoty územia a zabezpečiť ochranu územia z hľadiska bezpečnosti, ochrany prírody, čistoty a potrebnej údržby územia z dlhodobého hľadiska.

 Chceli by sme Vás požiadať o podporu pri presadzovaní týchto požiadaviek v petícii:

http://petrzalka.otvorene.sk/peticie/peticia-drazdiak/


Ďakujeme za dôveru.

 

- pracovná skupina OKO -

« Máj 2022 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1354 signatures so far

Latest signatures

  • Katarína Bartová Foltínová, Bratislava,
  • Jana Pivovarníková, Bratislava,
  • Michaela Maskalíková, Bratislava,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke

Petícia Artmédia

748 signatures so far

Latest signatures

  • Katarina Veselska, Bzovicka 26
  • Barbora Mihelová, Nám. Hraničiarov 5
  • Pavol Procházka, Mamateyova 12
  • Adriena Richterová, Ružinovská 40
  • Peter Holúbek, Topoľčianska 7
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'