Domov
Odborná komisia občanov (OKO) zaostrila pozornosť na Urbanistickú štúdiu Lesoparku Draždiak