Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Čo sľubovali naši noví zástupcovia vo VÚC za Petržalku...

Čo sľubovali naši noví zástupcovia vo VÚC za Petržalku...

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 16. 11. 2009 13:00
zahrnuté do:
Novými poslancami Bratislavského samosprávneho kraja za Petržalku, Jarovce, Rusovce a Čunovo sa stali: Milan Ftáčnik, Ladislav Snopko, František Šebej, Viera Kimerlingová, Iveta Plšeková, Peter Mach, Karol Pastor a Peter Guttman. Ich činnosť vo VÚC budeme sledovať a aby bolo s čím porovnávať, vybrali sme z prezentácie kandidátov na poslancov na webe Bratislavských novín ich volebné programy.

Viera Kimerlingová
Pôsobenie v Bratislavskom samosprávnom kraji chcem venovať otázkam sociálnej starostlivosti o občanov odkázaných na pomoc iných, sledovať prehľadné a hospodárne nakladanie s majetkom kraja.

 • Dôraz budem klásť na zlepšovanie podmienok v oblasti stredných škôl.
 • Nie je mi ľahostajný stav životného prostredia, preto budem hľadať optimálne riešenia pre obyvateľov, ale najmä pre deti.
 • Doprava  trápi tiež všetkých, či už sa týka kvality komunikácií v kraji alebo integrovanej dopravy, a preto budem podporovať každý dobrý projekt na zlepšenie súčasného stavu.

zdroj: http://www.bratislavskenoviny.sk/zupne-volby/44.-ing.-viera-kimerlingova.html?page_id=140825

 

Peter Mach

Ako kandidát na poslanca zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja vo volebnom období 2009 - 2013 sa chcem zamerať najmä:
 • na maximálne využívanie šancí, ktoré nám poskytuje členstvo v Európskej únii (využívanie fondov EÚ aj pre Bratislavský samosprávny kraj, posilňovanie cezhraničnej regionálnej spolupráce vo všetkých oblastiach (najmä podnikanie, veda, školstvo, atď.),
 • na podporu využitia všetkých možností, ktoré má samosprávny kraj, aby sa v Petržalke, Čuňove, Jarovciach a Rusovciach lepšie žilo (doprava, životné prostredie, ...),
 • na podporu toho, aby úrad samosprávneho kraja bol čo najprístupnejší pre ľudí (úradné hodiny , elektronická komunikácia s úradom prostredníctvom internetu, ...).

zdroj: http://www.bratislavskenoviny.sk/zupne-volby/53.-rndr.-peter-mach.html?page_id=140629

Karol Pastor

Ako poslanec BSK budem aj naďalej usilovať najmä o to,
 • aby nakladanie s finančnými zdrojmi bolo transparentné a aby BSK napriek súčasnej finančnej kríze  dokázal plniť všetky svoje základné funkcie,
 • aby BSK mal kvalitný a efektívne fungujúci systém stredných škôl , aby sa zachovala potrebná diverzita škôl a optimálne územné pokrytie celého kraja,
 • aby sa účinne rozvíjala spolupráca verejných a súkromných inštitúcií pri organizácii sociálnych služieb a služieb pre seniorov,
 • aby sme sa nemuseli hanbiť za regionálne cesty, aby hromadná doprava  - mestská i regionálna - bola atraktívna pre čo najviac obyvateľov i návštevníkov kraja a aby sa aj cyklistická doprava sa stala bezpečnou súčasťou dopravného systému,
 • aby mládež mohla zmysluplne využívať svoj voľný čas aj na kultúru a šport a aby kultúrne zariadenia zamerané na mládež mohli ďalej rozvíjať svoju činnosť.

zdroj: http://www.bratislavskenoviny.sk/zupne-volby/69.-doc.-rndr.-karol-pastor-csc..html?page_id=140826

Peter Guttman

1. Budem podporovať naplnenie programu SDKÚ DS pre VÚC vo všetkých oblastiach pričom  aktívne sa budem venovať najmä  oblasti dopravy, kde program zahŕňa najmä:
 • lepšiu starostlivosťou o cesty,
 • lepšiu verejnú osobnú dopravu,
 • budovanie nosného systému verejnej dopravy na báze železničnej dopravy v rámci projektu  TEN-T a celej infraštruktúry, ako sú parkoviská, autobusové zástavky, prístupové cesty, modernizáciu vozňového parku pre prímestskú a mestskú železničnú dopravu
 • rozširovanie cyklotras
2. Budem sa zasadzovať o to, aby trať Bosáková - Južné mesto viedla pod povrchom, aby Petržalka nebola rozdelená, resp. aby sa nezhoršilo životné prostredie občanom žijúcim v blízkosti trate.
3. Budem podporovať ochranu prírody, najmä Chorvátskeho ramena , hájov a lesov ako aj všetkých vodných plôch a tokov v Petržalke, v Rusovciach, v Jarovciach a v Čunove.
4. Budem podporovať vybudovanie športovísk nie len pre „profesionálov" , ale aj pre radových rekreačných športovcov.
5. Spravím všetko preto, aby úrad VÚC hospodáril s našimi peniazmi efektívne a  pri obstarávaní tovarov, služieb a prác postupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní predovšetkým formou elektronickej aukcie .

 

 

Poslanci: Milan Ftáčnik, Ladislav Snopko, František Šebej a Iveta Plšeková svoj program na stránkach Bratislavských novín neprezentovali.

Anonymous says:
23. 03. 2010 21:43
Kandidáti na župana BSK sa svojím podpisom zaviazali plniť tieto požiadavky občanov na ich prácu v úrade BSK:

Z á v ä z o k
slušného politika

Kandidát na župana
sa zaväzuje v prípade zvolenia za župana:
a) pri verejnom obstarávaní, pri predajoch a prenájmoch majetku župy a pri akomkoľvek inom nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom župy uplatňovať metódy zvyšujúce efektívnosť a transparentnosť, a to aj nad rámec vyžadovaný zákonom (najmä elektronické aukcie realizované outsourcingom a pod.)
b) neuchádzať sa o žiadne zákazky od župy priamo, ani prostredníctvom sebe blízkych firiem, či svojich príbuzných a v prípade, že sa taký prípad objaví, hneď o ňom verejne informovať,
c) aktívne a bezodkladne zverejňovať na webstránke župy všetky informácie týkajúce sa hospodárenia župy, najmä zmluvy, dodatky k zmluvám a faktúry,
d) uplatňovať vyššie uvedené princípy aj vo vzťahu k inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti župy a firmám s majetkovou účasťou župy,
e) uplatňovať zásady čo najširšej informovanosti verejnosti a umožňovať občanom vyjadrovať sa k pripravovaným rozhodnutiam orgánov župy,
f) zverejňovať na webstránke župy podrobné informácie o činnosti orgánov župy, najmä včas zverejňovať návrhy materiálov predkladaných na zasadnutie zastupiteľstva, záznamy zo zasadnutia zastupiteľstva, informácie o výsledkoch zasadnutia zastupiteľstva.V Bratislave dňa 23. 11. 2009
Rutuja
Rutuja says:
25. 10. 2012 00:15
This is finding a bit far more suijvctbee, but I considerably prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has a lot more flair, and some cool features like e2€˜Mixviewe2€™ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what youe2€™re listening to. Clicking on 1 of those will center on that item, and another set of e2€œneighborse2€9d will come into view, permitting you to navigate about exploring by related artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune e2€œSociale2€9d is also wonderful enjoyable, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist produced based on an amalgamation of what all your buddies are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you'll be able to prevent the public from seeing your individual listening habits in case you so pick.
mcdgrtovyla
mcdgrtovyla says:
26. 10. 2012 00:47
gdlotgbwrq
gdlotgbwrq says:
26. 10. 2012 20:32
wr4oiY , [url=http://ygflhruwlfbk.com/]ygflhruwlfbk[/url], [link=http://glulzeetektw.com/]glulzeetektw[/link], http://fuebuufddpev.com/
ffazeafoetc
ffazeafoetc says:
27. 10. 2012 03:00
oqeqko
oqeqko says:
27. 10. 2012 07:59
r1dHQY , [url=http://tudappkramug.com/]tudappkramug[/url], [link=http://uiyzureltzhz.com/]uiyzureltzhz[/link], http://vatofydtxrhp.com/
Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting. Web and email addresses are transformed into clickable links.

Enter the word
« Máj 2022 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1354 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Bartová Foltínová, Bratislava,
 • Jana Pivovarníková, Bratislava,
 • Michaela Maskalíková, Bratislava,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke

Petícia Artmédia

748 signatures so far

Latest signatures

 • Katarina Veselska, Bzovicka 26
 • Barbora Mihelová, Nám. Hraničiarov 5
 • Pavol Procházka, Mamateyova 12
 • Adriena Richterová, Ružinovská 40
 • Peter Holúbek, Topoľčianska 7
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'