Domov
Podarilo sa presadiť uznesenie na ochranu pred špekuláciami s pozemkami v Petržalke.