Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka

Petržalka OTVORENE

Autor: Redakcia Posledná zmena 02. 08. 2013 14:52
Aktuálne správy
DÔLEŽITÉ: Urbanistická štúdia „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ pri Chorvátskom ramene

DÔLEŽITÉ: Urbanistická štúdia „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ pri Chorvátskom ramene

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 20. 02. 2019 18:43

Príďte na verejné prerokovanie dňa 6.2.2019 o 17.00 hod. v sále Domu kultúry Zrkadlový háj a do záznamu povedať svoje pripomienky a názory na jednotlivé lokality, ku ktorým sa chcete vyjadriť k návrh na riešenie územia popri Chorvátskom ramene. Štúdia je dôležitá ako podklad pre vyhodenie štvorprúdovej cesty z územného plánu mesta. Môžete tento návrh pripomienkovať písomne do 31.3.2019 (adresa dole v texte).

DÔLEŽITÉ: Urbanistická štúdia „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ pri Chorvátskom ramene - Viac...

P E T Í C I A Proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na funkciu šport.

My, dolu podpísaní občania na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. O petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame primátora a poslancov hlavného mesta SR Bratislava o opätovné vrátenie funkcie šport na území Artmedie pri Sade Janka Kráľa tak ako to pôvodne bolo v územnom pláne pri predaji týchto pozemkov.

P E T Í C I A Proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na funkciu šport. - Viac...

ZAPOJTE sa do ANKETY čo má byť pozdĺž Chorvátského ramena v budúcnosti

ZAPOJTE sa do ANKETY čo má byť pozdĺž Chorvátského ramena v budúcnosti

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 28. 02. 2018 01:25

ZAPOJTE SA AJ VY DO TVORBY VZÁCNEHO ÚZEMIA pozdĺž celého zeleného pásu pri Chorvátskom ramene a svojím názorom ovplyvnite budúcnosť PETRŽALKY. Proces participácie=účasti verejnosti na tvorbe tohoto územia začína v tomto DOTAZNÍKU:

ZAPOJTE sa do ANKETY čo má byť pozdĺž Chorvátského ramena v budúcnosti - Viac...

Bratislavským lesom hrozia hospodárske výruby v 2016-2025

Bratislavským lesom hrozia hospodárske výruby v 2016-2025

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 26. 04. 2016 22:18

Výrub stromov na Sihoti je len vrcholom ľadovca plánovanej ťažby v bratislavských lesoch. A preto protestujeme proti plánovanej devastácii lesov na roky 2016-2025 aj pri ďalších vodných zdrojoch: Pečniansky les a Ostrovné lúčky , proti plánovanej ťažbe v PSoL zo strany Lesov SR a v PSoL Mestských lesov v Rusovských lužných lesoch, v Jarovskej Bažantnici, Biskupických luhoch, na Železnej studničke, na Devínskej Kobyle, v chránených lokalitách pri Borinke, Devíne, Rači a ťažbe v ostatných chránených lokalitách bratislavských luhov.

Bratislavským lesom hrozia hospodárske výruby v 2016-2025 - Viac...

VEREJNÉ PREROKOVANIE 2 etapa električky pri Chovatskom ramene 8.3.2016

VEREJNÉ PREROKOVANIE 2 etapa električky pri Chovatskom ramene 8.3.2016

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 02. 03. 2016 11:29

Vážení petržalčania, petičný vybor proti 4-prudovke Vás prosí o podporu požiadaviek 15 000-covej petície „Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park a cyklotrasy - nie štvorprúdovú cestu": 8. marca 2016 o 16.30 hod. v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca je predstavenie 2.etapy električky do Petržalky.

VEREJNÉ PREROKOVANIE 2 etapa električky pri Chovatskom ramene 8.3.2016 - Viac...

Výsledky ANKETY - Ako ďalej s parkovaním v Petržalke

Výsledky ANKETY - Ako ďalej s parkovaním v Petržalke

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 21. 01. 2016 11:53

Cieľom tejto malej ankety bolo inšpirovať vedenie MČ Petržalka aby urobilo podobný profesionálny prieskum verejnej mienky na systém parkovania v Petržalke. Financie v rozpočte sme na to vyžiadali. ľudia v ankete požadovali aby to urobila dôveryhodná agentúra na prieskum verejnej mienky. V článku nájdete linku na podrobné výsledky ankety v grafoch:

Výsledky ANKETY - Ako ďalej s parkovaním v Petržalke - Viac...

AKO ĎALEJ S PARKOVANÍM V PETRŽALKE

AKO ĎALEJ S PARKOVANÍM V PETRŽALKE

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 08. 11. 2015 21:29

Doteraz neurobil nikto z úradu ani základný prieskum názoru verejnosti na problematiku parkovania. Názor verejnosti je ale základom každého dobre nastaveného rozhodovacieho procesu. Treba, aby úrad urobil nielen kvalitný prieskum trhu a problematiky parkovania v európskych mestách, ale aj profesionálny prieskum požiadaviek verejnosti a analyzoval ich výsledky. Touto predbežnou anketou chcem získať aspoň čiastočný názor verejnosti, kým úrad neurobí oficiálny prieskum.

AKO ĎALEJ S PARKOVANÍM V PETRŽALKE - Viac...

PODPORTE PETÍCIU proti zámeru spaľovne nebezpečného odpadu  v PETRŽALKE

PODPORTE PETÍCIU proti zámeru spaľovne nebezpečného odpadu v PETRŽALKE

Autor: Redakcia Posledná zmena 15. 02. 2015 17:53

[2015-02-15] Prosíme Vás o podporu petície, v ktorej žiadame štátne orgány o rešpektovanie názoru signatárov petície, ktorí nesúhlasia s týmto zámerom a považujú ho nielen za zhoršenie životného prostredia, zvýšenie škodlivých emisií s dosahom na celé mesto, dopravné zaťaženie, znehodnotenie životného prostredia hlukom, prašnosťou, ale v prípade havárie aj za priame ohrozenie spodných vôd a bezpečnosti obyvateľov Petržalky.

PODPORTE PETÍCIU proti zámeru spaľovne nebezpečného odpadu v PETRŽALKE - Viac...

Aj takto by mohla vyzerať Petržalka

Aj takto by mohla vyzerať Petržalka

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 09. 11. 2014 15:44

Vo fotogalérií nájdete vizualizáciu Zelenej osi Petržalky a Lineárneho parku Chorvatské rameno ako by si ho predstavoval diplomant SvF STU.

Aj takto by mohla vyzerať Petržalka - Viac...

Časť petržalských poslancov neschválila uznesenie na ochranu pred špekuláciami s pozemkami v Petržalke

Časť petržalských poslancov neschválila uznesenie na ochranu pred špekuláciami s pozemkami v Petržalke

Autor: Redakcia Posledná zmena 09. 11. 2014 14:27

Na rozdiel od mestských poslancov, ktorí väčšinou prijali uznesenie na ochranu mestských pozemkov v Petržalke, časť petržalských poslancov prekvapivo návrh poslankyne Pätoprstej nepodporila. Prečo tak neurobili, je treba zistiť priamo u poslancov petržalského zastupiteľstva osobne.

Časť petržalských poslancov neschválila uznesenie na ochranu pred špekuláciami s pozemkami v Petržalke - Viac...

Podarilo sa presadiť uznesenie na ochranu pred špekuláciami s pozemkami v Petržalke.

Podarilo sa presadiť uznesenie na ochranu pred špekuláciami s pozemkami v Petržalke.

Autor: Redakcia Posledná zmena 25. 09. 2014 19:32

Signatárom Petície Chceme pri Chorvátskom ramene park nie štvorprúdovku sa podarilo presadiť v mestskom parlamente ochranu Petržalky pred pozemkovými špekuláciami.

Podarilo sa presadiť uznesenie na ochranu pred špekuláciami s pozemkami v Petržalke. - Viac...

Zastupiteľstvo hlavného mesta prijalo tri zásadné novinky.

Autor: Redakcia Posledná zmena 25. 09. 2014 19:06

Poslanci zadefinovali čo je konflikt záujmov a prijali Etický kódex. Obyvatelia Bratislavy budú môcť ovplyvniť časť výdajov v rozpočte mesta. Rokovanie o petíciách sa nebude dať manipulovať, musí mať stabilný termín.

Zastupiteľstvo hlavného mesta prijalo tri zásadné novinky. - Viac...

Príďte podporiť ochranu pozemkov pred špekuláciami v Petržalke

Príďte podporiť ochranu pozemkov pred špekuláciami v Petržalke

Autor: Redakcia Posledná zmena 24. 09. 2014 01:20

V stredu 24. septembra o 16:30 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca bude navrhnuté na zaradenie do programu Mestského zastupiteľstva dôležité uznesenie na ochranu verejného záujmu pri predajoch, zámenách či prenájmoch mestských pozemkov na území Petržalky. Väčšina pozemkov, ktoré doteraz chránila uzávera kvôli metru sú totiž ohrozené doterajšou praxou špekulantov s pozemkami v Petržalke.

Príďte podporiť ochranu pozemkov pred špekuláciami v Petržalke - Viac...

Petičný výbor požiadal mesto o garanciu proti špekuláciám s pozemkami pri Chorvátskom ramene.

Petičný výbor požiadal mesto o garanciu proti špekuláciám s pozemkami pri Chorvátskom ramene.

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 26. 06. 2014 01:04

Bratislavčania majú dlhodobé negatívne skúsenosti z káuz, ktoré vznikli predajmi mestských pozemkov, kedy po zmene vlastníckych práv už nebolo v silách verejnosti ovplyvniť tvorbu verejných priestorov, výšku a vzhľad stavieb, či negatívne dopady na životné prostredie.

Petičný výbor požiadal mesto o garanciu proti špekuláciám s pozemkami pri Chorvátskom ramene. - Viac...

Chceme vedieť VÁŠ NÁZOR na schvaľovaný materiál: "Zásady parkovacej politiky" v Petržalke

Chceme vedieť VÁŠ NÁZOR na schvaľovaný materiál: "Zásady parkovacej politiky" v Petržalke

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 23. 06. 2014 23:03

Vedenie úradu MČ Petržalka predložilo do odborných komisií materiál s názvom: "Zásady parkovacej politiky"v Petržalke. Viacerí poslanci z komisií upozornili, že materiál obsahuje časti, o ktorých neprebehla širšia diskusia s verejnosťou a žiadali viaceré časti prepracovať. Vedenie úradu predložilo poslancom na Zastupiteľstvo 23.6.2014 prepracovaný materiál v takejto podobe :

Chceme vedieť VÁŠ NÁZOR na schvaľovaný materiál: "Zásady parkovacej politiky" v Petržalke - Viac...

Najkrajším orieškom Petržalky boli všetky psíky

Najkrajším orieškom Petržalky boli všetky psíky

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 16. 06. 2014 22:11

Vo fotogalérií nájdete fotografie všetkých zúčastnených psíkov v súťaži "O najkrajšieho orieška Petržalky". Vyhodnotenie sa konalo v sobotu 14.6.2014 na Dňoch Petržalky v priestore Dostihovej dráhy. Porota privolala na pomoc všetkých zúčastnených lebo sa nevedela rozhodnúť medzi veľmi sympatickými orieškami, ktoré sa zúčastnili súťaže.

Najkrajším orieškom Petržalky boli všetky psíky - Viac...

Petícia: Zachovanie prírodného charakteru Lúky vďaky v lesoparku Malý Draždiak

Petícia: Zachovanie prírodného charakteru Lúky vďaky v lesoparku Malý Draždiak

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 04. 06. 2014 23:51

Nechceme na lúke pri Malom Draždiaku vybudovanie areálu, ktorý by znehodnotil súčasný jedinečný prírodný charakter a prírodné hodnoty priestoru poskytujúceho podmienky pre voľnočasové aktivity obyvateľov využívajúcich možnosti dostupnej relaxácie v podmienkach Petržalského sídliska.

Petícia: Zachovanie prírodného charakteru Lúky vďaky v lesoparku Malý Draždiak - Viac...

Medzinarodná konferencia o mestských výzvach v Bratislave (29. mája 2014)

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 21. 05. 2014 06:28

V nadväznosti na cyklus názorových diskusií, s ktorými sa začalo v roku 2012, vás Francúzsky inštitút a Hlavné mesto SR Bratislava pozývajú na konferenciu „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky : navrhnúť mesto v meste“, ktorá sa bude konať 29. mája od 9:00 do 17:00 v Primaciálnom paláci (Zrkadlová sieň) v Bratislave.

Medzinarodná konferencia o mestských výzvach v Bratislave (29. mája 2014) - Viac...

Verejná prezentácia výsledkov súťaže územia okolo Chorvátského ramena

Autor: Elena Pätoprstá Posledná zmena 13. 05. 2014 10:16

Magistrát hlavného mesta Bratislava pozýva na verejnú prezentáciu výsledkov súťaže návrhov „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“. Prezentácia bude 19. mája 2014 v PONDELOK od 17.00 h. v priestoroch Technopolu, (Kutlíkova 17, I. poschodie)

Verejná prezentácia výsledkov súťaže územia okolo Chorvátského ramena - Viac...

Chorvátske rameno

Výrub 2000 stromov kvôli 4-prúdovej ceste pri Chorvátskom ramene:

Buton 1 Mapa cesty

Buton 2 - anketa

Buton 3 - výsledky ankety

Buton 4 - reportéri

Buton 5 - petícia

« December 2021 »
December
PoUtStŠtPiaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1353 signatures so far

Latest signatures

  • Jana Pivovarníková, Bratislava,
  • Michaela Maskalíková, Bratislava,
  • Merziuziy GSHRpdCJLggmMH, New York,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke

Petícia Artmédia

747 signatures so far

Latest signatures

  • Barbora Mihelová, Nám. Hraničiarov 5
  • Pavol Procházka, Mamateyova 12
  • Adriena Richterová, Ružinovská 40
  • Peter Holúbek, Topoľčianska 7
  • Otília Pecníková, Topoľčianska 10
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'