Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petície / P E T Í C I A Proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na funkciu šport.

P E T Í C I A Proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na funkciu šport.

Autor: Redakcia Posledná zmena 14. 08. 2018 22:22

My, dolu podpísaní občania na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. O petičnom práve v znení neskorších predpisov, žiadame primátora a poslancov hlavného mesta SR Bratislava o opätovné vrátenie funkcie šport na území Artmedie pri Sade Janka Kráľa tak ako to pôvodne bolo v územnom pláne pri predaji týchto pozemkov.

Žiadame o  akceptovanie faktu, že si už neprajeme ďalšie zahusťovanie okolia Sadu Janka Kráľa novými stavbami a nesúhlasíme so zaťažením dopravy okolitých ciest Krasovského a Viedenská vedúcich popri Sade Janka Kráľa. Sad Janka Kráľa je vzácnym územím pokoja a rekreácie a žiadame túto funkciu parku rešpektovať.

Takúto žiadosť podporili aj poslanci MČ Bratislava-Petržalka ako uznesenie č. 413/2017, kde miestne zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že schvaľuje:

1. na území Artmedie definovanom v Zmenách a doplnkoch 02 pod č. KR/PE/2 (44-24-07) podnet na Zmenu a doplnok Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, a to zmenu funkcie číslo 201 – občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu na funkciu číslo 401 – šport,telovýchova a voľný čas a

2. podnet na Zmenu a doplnok Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy – zmenu cesty 1. triedy Krasovského v časti medzi Sadom Janka Kráľa a Artmediou ohraničenou Viedenskou cestou po zjazd z Jantárovej na pešiu zónu s možnosťou zásobovania a vstupu zásahových vozidiel.

 

Preto žiadame  primátora hlavného mesta SR Bratislava aby dal neodkladne spracovať požiadavku tejto petície a uznesenia poslancov a to zmenou územného plánu mesta Bratislava.

 

Ing. Stanislav Horínek, občan Petržalky,
Ing. arch. Elena Pätoprstá, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa
Rudolf Cserge, občan Petržalky,
Jozef Hlavatý, občan Petržalky,     
Peter Hochschorner, tréner

 

Za petičný výbor - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:

Ing. Stanislav Horínek, Holíčska 16, 851 05 Bratislava

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petícia Artmédia

739 signatures so far

Latest signatures

  • Zuzana Medíková, Pažitná 1400/2
  • Ludovit Bohm, Jasovská 5
  • Martina Helbichova, Topoľčianska, 12
  • Daniel Suchý, Pečnianska 27
  • Lea Mikušová, Gessayova 43
See all signatures