Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petície / Petícia Draždiak

Petícia Draždiak

My, dolupodpísaní občania, žiadame týmto, aby Magistrát hl. m. Bratislavy ako aj Mestská časť Petržalka už nikdy nerozpredávali pozemky so zeleňou a neobjednávali vypracovanie žiadnych štúdií, zámerov, alebo návrhov projektov akokoľvek sa týkajúcich mestskej zelene bez riadneho prieskumu verejnej mienky resp. požiadaviek obyvateľov dotknutej zóny a ich spolupráce, či minimálne súhlasu formou reprezentatívneho „minireferenda“. Žiadame vypracovať 3. variant UŠ lesoparku Draždiak, ktorý by akceptoval požiadavky občanov z verejného prerokovania konaného 12.5.2008 a zapracované v týchto požiadavkách, zachoval prírodný charakter a prírodné hodnoty územia. Žiadame zabezpečiť ochranu územia z hľadiska bezpečnosti, ochrany prírody, čistoty a potrebnej údržby územia z dlhodobého hľadiska. Žiadame zachovanie voľnej prírody v lesoparku Draždiak a podporujeme presadenie týchto 11 požiadaviek:

1. Akceptovať pracovnú skupinu „Odborná komisia občanov“ OKO Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a MČ Petržalka, ako odbornú komisiu občanov - rovnocennú zložku pri príprave územnoplánovacej a projektovej dokumentácie a kontrole realizácie projektu.

2. Zachovať detské ihrisko a budovu škôlky za obytnými domami na Starhradskej ulici a zabrániť zahusťovaniu vnútro bloku a výstavbe hromadných garáži tamtiež podľa predloženého projektu ako aj vylúčiť výstavbu hromadného parkoviska na území so vzrastlou zeleňou pri obytnom dome na Kutlíkovej.

3. Vylúčiť z projektu výstavbu kanála medzi Draždiakmi, ktorý je neprimeraným zásahom v tomto území.
Výstavba kanála by mohla poškodiť takmer jednu tretinu lesa a mohla by vážne narušiť nielen klímu, ale aj zdravie okolitého lesa.

4. Zachovať a zveľaďovať prírodný charakter územia, prípadne zásahy do jestvujúcej zelene realizovať postupne, dlhodobo a maximálne citlivo, najmä v rámci vykonávanej starostlivosti o zeleň a obnovy zelene.

5. Vybudovať kanalizáciu pre chatovú oblasť, zabrániť znečisťovaniu vody v Malom Draždiaku a zabezpečiť prístup k 33 chatám z vonkajšej strany lesoparku.

6. Uzavrieť súčasnú cestu prechádzajúcu celým lesoparkom pre vjazd motorových vozidiel a nahradiť ju kratšou cestou s čo najmenším zásahom do lesoparku. Po vybudovaní nevyhnutnej infraštruktúry a dokončení stavebných zásahov v chatovej oblasti Malý Draždiak, sledujúcich najmä zlepšenie kvality životného prostredia, poskytnúť územiu lesoparku najvyššiu možnú zákonnú ochranu pred ďalšou stavebnou činnosťou. (Stavebná uzávera nemôže platiť na jestvujúcu chatovú osadu Malý Draždiak.)

7. Nevnášať do areálu lesoparku komerčné aktivity, zabrániť realizácii a výstavbe navrhovanej reštaurácie, cukrárne a mini-zoo na mieste horárne. Zabrániť realizácii čárdy na západnom brehu Malého Draždiaka.

8. Zachovať a chrániť pôvodnú budovu horárne a zrekonštruovať ju výlučne pre účely lesoparku.

9. Zabezpečiť ochranu územia z hľadiska bezpečnosti, ochrany prírody a potrebnej údržby územia.

10. Vytvoriť rovnocenné podmienky pre reálnu spoluprácu pracovnej skupiny OKO s magistrátom a MČ Petržalka pre presadzovanie týchto cieľov a ďalších spoločných pripomienok OKO, ktoré by vyvstali pri príprave projektovej dokumentácie a realizácii projektu.

11. Upozorňujeme a žiadame prešetriť návrh záväzných indexov. Indexy vyjadrujúce okrem iného výšku zástavby, zastavanosť parciel a pod. nekorešpondujú so skutočnosťou ani vo výmerách ani podľa hraníc parciel.

11 požiadaviek predkladá pracovná skupina OKO (odborná komisia občanov):

Ing. Pavel Šesták – OZ Za zeleň Petržalky, (za obyvateľov dotknutého územia)

RNDr. Jaromír Šíbl, PhD. – profesionálny ochranca prírody a ekológ
za Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), (obyvateľ Bratislavy)

Mgr. Matúš Kúdela, PhD. – biológ (Prírodovedecká fakulta UK)
za Slovenskú ornitologickú spoločnosť / BirdLife Slovensko, (obyvateľ dotknutého územia)

Ing. Robert Oružinský– lesník a ekológ,
za Lesnícku-ekologickú spoločnosť, člen Forest Stewardship Council - FSC Slovensko (obyvateľ dotknutého územia)

Ing. Katarína Šimončičová – za Mestský výbor Slovenského zväz ochrancov prírdy a krajiny (MV SZOPK), (obyvateľ Bratislavy)

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá – za OZ Nádej pre S.J.K. (člen Ekofórum) (obyvateľ Petržalky)

JUDr. Alena Chudíková– právnička, za OZ Petržalské ihriská (obyvateľ dotknutého územia),

Vladimír Korček (obyvateľ dotknutého územia chatovej osady Malý Draždiak)

Osoba určená na styk s orgánom verejnej správy:
Ing. Pavel Šesták,
Starhradská 10, 851 05 Bratislava

E-mailový kontakt na organizátorov petície: oko@otvorene.sk

Podporte prosím túto petíciu. Polia označené hviezdičkou sú povinné. Ak uvediete svoju e-mailovú adresu, organizátori Vás budú informovať o priebehu a výsledkoch tejto petície.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« Máj 2022 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1353 signatures so far

Latest signatures

  • Jana Pivovarníková, Bratislava,
  • Michaela Maskalíková, Bratislava,
  • Merziuziy GSHRpdCJLggmMH, New York,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke

Petícia Artmédia

747 signatures so far

Latest signatures

  • Barbora Mihelová, Nám. Hraničiarov 5
  • Pavol Procházka, Mamateyova 12
  • Adriena Richterová, Ružinovská 40
  • Peter Holúbek, Topoľčianska 7
  • Otília Pecníková, Topoľčianska 10
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'