Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Návrh zmien v Územnom pláne (Petržalka)

Návrh zmien v Územnom pláne (Petržalka)

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 16. 10. 2008 15:41
zahrnuté do: ,
Prehľad navrhovaných zmien a doplnkov Územného plánu v Petržalke.

PE/B1

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, ul. Údernícka, ul. Gogoľova, ul. Kopčianska, lokalita Matador

Zmena funkčného využitia plochy  pre výrobu//kód 301 na plochy zmiešaného územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb/kód 502. Zmena regulácie zo stabilizovaného územia na rozvojové.

Zmena funkčného využitia plochy  pre výrobu//kód 301 na plochy zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti/kód 501 a na plochy obchodu, výrobných a nevýrobných služieb/kód 502. Zmena regulácie zo stabilizovaného územia na rozvojové, stanoviť kód podľa UŠ Matador.

Zmena funkčného využitia plochy  pre výrobu//kód 301 na plochy zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti/kód 501.

Stanoviť reguláciu na podklade UŠ Matador so zohľadnením výsledkov prerokovania.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B2

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, lokalita Sad Janka Kráľa

Vypustenie riešenia časti obslužnej komunikácie Aupark funkčnej triedy C1, MO 9 cez Sad Janka Kráľa pri Novom moste.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B3

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, ul. Mamateyova, ul. Dolnozemská

Zmena funkčného využitia plochy pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu/kód 201a pre občiansku vybavenosť lokálneho významu/kód 202 na plochy športu, telovýchovy a voľného času/kód 401.

Stanoviť reguláciu na podklade UŠ.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B4

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, Šustekova ul.

Zmena funkčného využitia plochy par. č. 5431/1, 5431/2 pre zmiešané územie bývania a občianska vybavenosť/kód 501 na  plochy parkov, sadovníckych a lesoparkových úprav/kód 1110.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku po overení na zonálnej úrovni

PE/B5

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, Šrobárovo nám.

Zmena funkčného využitia plochy pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu/kód 201 na  plochy parkov, sadovníckych a lesoparkových úprav/kód 1110.

Zmena regulácie nebola overovaná.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku po overení na zonálnej úrovni

PE/B7

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, ul. Tupolevova

Zmena funkčného využitia plochy pre zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti/501 na plochy parkov, sadovníckych a lesoparkových úprav/kód 1110.

Zmena regulácie nebola overovaná.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku po overení na zonálnej úrovni

PE/B8

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, ul. Hálová

Zmena funkčného využitia plochy pre viacpodlažnú zástavbu obytného územia kód/101 na plochy parkov, sadovníckych a lesoparkových úprav/kód 1110.

Zmena regulácie nebola overovaná.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku po overení na zonálnej úrovni

PE/B9

MČ PETRŽALKA, ul. Pri Starom háji, Jantárová cesta, lokalita Artmedia

Zmena funkčného využitia plochy pre šport, telovýchovu a voľný čas/kód 401 na polyfunkčné využitie administratívy, kultúry, obchodu, služieb, bytov a športu.

Stanoviť reguláciu na podklade UŠ Artmedia.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B10

MČ PETRŽALKA, ul. Jantárová cesta, ul. Pri Seči, ul. Kočánkova, ul. Klokočova po most Apollo

Zmena koncepcie schválenej v UPNZ celomestské centrum Petržalka – zväčšenie rozsahu výškových objektov, zvýšenie intenzity zástavby, zvýšenie miery polyfunkčnosti a v tomto kontexte aktualizácia UPN hl. mesta.

Zmena regulácie nebola overovaná.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku po overení na zonálnej úrovni

PE/B11a-11d

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, ul. Dolnozemská, ul. Betliarska

Zmena funkčného využitia plochy pre šport, telovýchovu a voľný čas/kód 401 na plochy malopodlažnej zástavby obytného územia/kód 102 a na plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu/kód 201.

Zmena funkčného využitia plochy zariadení MHD a autobusovej MHD/kód 701 na  plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu/kód 201.

Zmena funkčného využitia plochy pre ochrannú a izolačnú zeleň//kód 1130 na  plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu/kód 201.

Zmena funkčného využitia plochy pre ochrannú a izolačnú zeleň/kód 1130 na plochy malopodlažnej zástavby obytného územia/kód 102. Zmena regulácie na rozvojové územie.

Zmena regulácie nebola overovaná.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku po overení na zonálnej úrovni

PE/B12

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, ul. Panónska

Zmena funkčného využitia plochy pre ochrannú a izolačnú zeleň/kód 1130 na plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu/kód 201.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B13

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka

Zmena funkčného využitia v inundácii Dunaja podľa riešenia UPNZ CMC Petržalka.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B14

MČ PETRŽALKA,  lokalita Celomestské centrum

Vyjadrenie funkčného využitia územia a regulácie podľa platného územného plánu zóny.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B15

MČ PETRŽALKA,  lokalita pri Einsteinovej

Zmena funkčného využitia plochy pre ostatnú ochrannú a izolačnú zeleň/kód 1130 na plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu/kód 201. Zosúladiť s projektovými prípravami a vydanými ZS pripravovaných stavieb.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B16

MČ PETRŽALKA,  lokalita Vlastenecké námestie

Zmena funkčného využitia plochy pre energetiku a telekomunikácie/kód 602 na plochy viacpodlažnej zástavby obytného územia/kód 101.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B19

MČ PETRŽALKA,  lokalita južne od Artmedie

Zmena označenia intenzity využitia územia z kódu S na konkrétne kódy v zmysle projektových príprav a vydaných ZS pripravovaných stavieb

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B20

MČ PETRŽALKA,  lokalita Janíkov dvor

Zosúladenie intenzity využitia územia s textovou časťou dokumentu a UŠ Janíkov dvor, zmena funkčného využitia.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B21

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, západná rozvojová os

Zmena funkčného využitia plôch pre rozličné funkčné využitia na plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu/kód 201 a na plochy zmiešaného územia bývania a občianskej vybavenosti/kód 501.

Zmena regulácie nebola aktuálne overovaná.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku po overení na zonálnej úrovni

PE/B22

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, nárožie Viedenskej cesty a Rusovskej cesty

Zmena funkčného využitia plôch pre parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy/kód 1110 na plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu/kód 201.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B23

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, južne od Artmedie pri Einsteinovej ulici

Územie je určené pre funkčné využitie ostatná ochranná a izolačná zeleň/kód 1130 a občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu/kód 201. Požadovaná je zmena intenzity využitia územia.

Zosúladiť s riešením pripravovaných stavieb a vydaných UR.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku

PE/B24

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, Macharova ul.

Zmena funkčného využitia z územia mestskej zelene na plochy umožňujúce výstavbu polyfunkčného objektu s prevažujúcou funkciou občianskej vybavenosti.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku po overení na zonálnej úrovni.

PE/B26

MČ PETRŽALKA, k. ú. Petržalka, ul. Kutlíkova

Zmena regulácie intenzity využitia územia určeného na viacpodlažnú zástavbu obytného územia zo stabilizovaného územia na rozvojové.

Zmena regulácie nebola overovaná.

odporúča sa spracovať návrh zmeny/doplnku po overení na zonálnej úrovniVaše výhrady k navrhovaným zmenám adresujte kancelárii starostu a poslancom.


Kontakt na MČ Petržalka:
Kancelária starostu:
E-mail : vlasta.kezmanova@petrzalka.sk
Na vedomie tlacove@petrzalka.sk
adresy poslancov: http://www.petrzalka.sk/sk/buxus/generate_page.php?page_id=205
Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting. Web and email addresses are transformed into clickable links.

Enter the word
« Máj 2022 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1353 signatures so far

Latest signatures

  • Jana Pivovarníková, Bratislava,
  • Michaela Maskalíková, Bratislava,
  • Merziuziy GSHRpdCJLggmMH, New York,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke

Petícia Artmédia

747 signatures so far

Latest signatures

  • Barbora Mihelová, Nám. Hraničiarov 5
  • Pavol Procházka, Mamateyova 12
  • Adriena Richterová, Ružinovská 40
  • Peter Holúbek, Topoľčianska 7
  • Otília Pecníková, Topoľčianska 10
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'