Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Výberové konanie - Riaditeľ verejnoprospešných služieb

Výberové konanie - Riaditeľ verejnoprospešných služieb

Autor: Redakcia Posledná zmena 08. 02. 2011 09:26
zahrnuté do:
Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť do výberového konania: 

  

Požadovanými predpokladmi sú : 

•  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického alebo ekonomického smeru 

•  bezúhonnosť,  

•  zdravotná spôsobilosť,   

•  odborná prax min. 5 rokov vo verejnej správe, 

•  najmenej 5 rokov  pôsobenia v riadiacej funkcii,  

 

Inými požadovanými predpokladmi sú: 

•  koncepčný zámer rozvoja Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 

     ( V rozsahu najviac 2 strany, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, jednoduché     

      riadkovanie, z každej strany listu nastavenie na 2,5 cm, so zarovnaním do bloku.) 

•  znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisov v oblasti samosprávy a ekonomiky, 

•  znalosť práce na PC (Word, Excel, internet), 

•  osobnostné a morálne predpoklady, 

 

Požadované doklady: 

1.  Prihláška do výberového konania 

2.  Vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT) 

3.  Štruktúrovaný životopis 

4.  Overený doklad o absolvovanom požadovanom stupni vysokoškolského vzdelania druhého 

stupňa v požadovanom smere 

5.  Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

6.  Fotokópie  ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné 

predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov,  

7.  Písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona 

č. 428/2002  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

 

     Písomné prihlášky doručte v  uzatvorenej obálke do podateľne Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava,   najneskôr do  18. februára                 

2011 do 12:00 h s označením „VK  MP VPSP“. Na obálku uveďte adresu odosielateľa. 

  

Termín,  čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý splnil 

podmienky výberového konania najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. 

Pridať komentár

You can add a comment by filling out the form below. Plain text formatting. Web and email addresses are transformed into clickable links.

Enter the word
« Október 2021 »
Október
PoUtStŠtPiaSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1351 signatures so far

Latest signatures

  • Merziuziy GSHRpdCJLggmMH, New York,
  • Merziuzi fxXNbkfagGX, New York,
  • Mária Gazáreková, Bratislava,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke

Petícia Artmédia

739 signatures so far

Latest signatures

  • Zuzana Medíková, Pažitná 1400/2
  • Ludovit Bohm, Jasovská 5
  • Martina Helbichova, Topoľčianska, 12
  • Daniel Suchý, Pečnianska 27
  • Lea Mikušová, Gessayova 43
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'