Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 30.9.2008

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 30.9.2008

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 22. 09. 2008 14:34
zahrnuté do:
Miestne zastupiteľstvo zasadne 30. septembra 2008 o 9:00
Kedy 30. 09. 2008
od 09:00 do 16:00
Kde veľká poslucháreň Fakulty ekonomiky a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, Tematínska 10, Bratislava
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)


P o z v á n k a

 


V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR
Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň

 

30. septembra 2008 (utorok) o 9.00 hod.

 

vo veľkej posluchárni Fakulty ekonomiky a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, Tematínska 10, Bratislava.

 

Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.8.2008
    Predkladá: prednosta MÚ

 

2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2008
    Predkladá: prednosta MÚ

 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2008
    Predkladá: prednosta MÚ

 

4.  Návrh Koncepcie inšpektorov verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Petržalka
     Predkladá: prednosta MÚ
     Žiadam poslancov, aby si priniesli materiál č. 8 z rokovania MZ dňa 1.7.2008

 

5. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. štvrťrok roku 2008
    Predkladá: starosta

 

6. Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu
    Predkladá: prednosta MÚ

 

7. Návrh Prevádzkovo-organizačného poriadku bytov v Dome osobitného určenia na ul. M. Medveďovej č. 21, Bratislava
    Predkladá: prednosta MÚ

 

8. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 155 z 29.6.2004
    Predkladá: Ing. Viera Kimerlingová

 

9. Návrh na predaj pozemku pre žiadateľa  AT SOLID, s.r.o. Bratislava
    Predkladá: prednosta MÚ

 

10. Návrh na predaj pozemku pre spoločnosť Trans Holding Group Slovakia, s. r. o.
     Predkladá: prednosta MÚ

 

11. Návrh na predaj pozemku pre žiadateľa ALK Variant Shop, s.r.o.
     Predkladá: prednosta MÚ

 

12. Návrh na zmenu účelu využitia finančných prostriedkov na odstránenie havárie po požiari v ZŠ Turnianska 10
     Predkladá: prednosta

 

13. Návrh na dlhodobý prenájom budovy na Tupolevovej ul. č. 7a pre žiadateľa spoločnosť President FT, s.r.o.
     Predkladá: prednosta MÚ

 

14. Návrh na odpis pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka, p.o. a dane z nehnuteľnosti
      Predkladá: prednosta MÚ

 

15. Priebežná správa o likvidácii Bytového podniku Petržalka, p.o.
     Predkladá: prednosta

 

16. Návrh na schválenie účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka na projektoch z fondov EÚ
     a. Návrh projektového zámeru – Concerto
     b. Návrh projektového zámeru riešenia cyklistických trás v mestskej časti Bratislava-Petržalka
     c. Návrh projektového zámeru integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí

     Predkladá: prednosta

 

17. Návrh na pripomienkovanie a schvaľovanie podmienok a  kritérií výberových konaní
     Predkladá: 1. zástupca starostu

 

18. Návrh na ustanovenie Redakčnej rady Petržalských novín a Mediálnej rady
     Predkladá: 1. zástupca starostu

 

19. Návrh na odvolanie neposlanca a voľbu neposlanca komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
     Predkladá: 1. zástupca starostu

 

20. Správa z kontroly správnosti ročnej účtovnej závierky za rok 2007 v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, Rovniankova č. 3, Bratislava
     Predkladá: miestny kontrolór

 

21. Správa z kontroly plnenia opatrení  prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených útvarom miestneho kontrolóra pri kontrole hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Základná škola Černyševského č. 8, Bratislava
     Predkladá: miestny kontrolór

 

22. Návrh na priznanie odmeny Ing. Miroslavovi Skovajsovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2008
     Predkladá: starosta

 

23. Odpovede na interpelácie a nové interpelácie

 


24. Rôzne
« Máj 2022 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1353 signatures so far

Latest signatures

  • Jana Pivovarníková, Bratislava,
  • Michaela Maskalíková, Bratislava,
  • Merziuziy GSHRpdCJLggmMH, New York,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke

Petícia Artmédia

747 signatures so far

Latest signatures

  • Barbora Mihelová, Nám. Hraničiarov 5
  • Pavol Procházka, Mamateyova 12
  • Adriena Richterová, Ružinovská 40
  • Peter Holúbek, Topoľčianska 7
  • Otília Pecníková, Topoľčianska 10
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'