Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 30.9.2008

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 30.9.2008

Autor: ivana brezinská Posledná zmena 22. 09. 2008 14:34
zahrnuté do:
Miestne zastupiteľstvo zasadne 30. septembra 2008 o 9:00
Kedy 30. 09. 2008
od 09:00 do 16:00
Kde veľká poslucháreň Fakulty ekonomiky a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, Tematínska 10, Bratislava
Pridanie oznamu o udalosti do kalendára vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)


P o z v á n k a

 


V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR
Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň

 

30. septembra 2008 (utorok) o 9.00 hod.

 

vo veľkej posluchárni Fakulty ekonomiky a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, Tematínska 10, Bratislava.

 

Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

 

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31.8.2008
    Predkladá: prednosta MÚ

 

2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2008
    Predkladá: prednosta MÚ

 

3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2008
    Predkladá: prednosta MÚ

 

4.  Návrh Koncepcie inšpektorov verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Petržalka
     Predkladá: prednosta MÚ
     Žiadam poslancov, aby si priniesli materiál č. 8 z rokovania MZ dňa 1.7.2008

 

5. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka za 2. štvrťrok roku 2008
    Predkladá: starosta

 

6. Žiadosti o odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu
    Predkladá: prednosta MÚ

 

7. Návrh Prevádzkovo-organizačného poriadku bytov v Dome osobitného určenia na ul. M. Medveďovej č. 21, Bratislava
    Predkladá: prednosta MÚ

 

8. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 155 z 29.6.2004
    Predkladá: Ing. Viera Kimerlingová

 

9. Návrh na predaj pozemku pre žiadateľa  AT SOLID, s.r.o. Bratislava
    Predkladá: prednosta MÚ

 

10. Návrh na predaj pozemku pre spoločnosť Trans Holding Group Slovakia, s. r. o.
     Predkladá: prednosta MÚ

 

11. Návrh na predaj pozemku pre žiadateľa ALK Variant Shop, s.r.o.
     Predkladá: prednosta MÚ

 

12. Návrh na zmenu účelu využitia finančných prostriedkov na odstránenie havárie po požiari v ZŠ Turnianska 10
     Predkladá: prednosta

 

13. Návrh na dlhodobý prenájom budovy na Tupolevovej ul. č. 7a pre žiadateľa spoločnosť President FT, s.r.o.
     Predkladá: prednosta MÚ

 

14. Návrh na odpis pohľadávok po Bytovom podniku Petržalka, p.o. a dane z nehnuteľnosti
      Predkladá: prednosta MÚ

 

15. Priebežná správa o likvidácii Bytového podniku Petržalka, p.o.
     Predkladá: prednosta

 

16. Návrh na schválenie účasti mestskej časti Bratislava-Petržalka na projektoch z fondov EÚ
     a. Návrh projektového zámeru – Concerto
     b. Návrh projektového zámeru riešenia cyklistických trás v mestskej časti Bratislava-Petržalka
     c. Návrh projektového zámeru integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí

     Predkladá: prednosta

 

17. Návrh na pripomienkovanie a schvaľovanie podmienok a  kritérií výberových konaní
     Predkladá: 1. zástupca starostu

 

18. Návrh na ustanovenie Redakčnej rady Petržalských novín a Mediálnej rady
     Predkladá: 1. zástupca starostu

 

19. Návrh na odvolanie neposlanca a voľbu neposlanca komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
     Predkladá: 1. zástupca starostu

 

20. Správa z kontroly správnosti ročnej účtovnej závierky za rok 2007 v Kultúrnych zariadeniach Petržalky, Rovniankova č. 3, Bratislava
     Predkladá: miestny kontrolór

 

21. Správa z kontroly plnenia opatrení  prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených útvarom miestneho kontrolóra pri kontrole hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Základná škola Černyševského č. 8, Bratislava
     Predkladá: miestny kontrolór

 

22. Návrh na priznanie odmeny Ing. Miroslavovi Skovajsovi, miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2008
     Predkladá: starosta

 

23. Odpovede na interpelácie a nové interpelácie

 


24. Rôzne
« Júl 2018 »
Júl
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Podporte petíciu proti spaľovni v Petržalke!

1324 signatures so far

Latest signatures

  • Juraj Jamrich, Bratislava,
  • Valéria Jamrichová, Bratislava,
  • Petra Cepková, Bratislava,
See all signatures

Petícia proti zámeru spaľovne v Petržalke